Tina Jan (Lisca Praga) - Delo v tujini

Tina Jan, direktorica Lisca Praga, je zbranim udeležencem programa Business Class povedala nekaj o izzivih pri delu v tujini. Po kratki predstavitvi podjetja Lisca je poslušalcem opisala svojo izkušnjo življenja in dela v tuji državi. Tina je vodenje češke podružnice podjetja Lisca prevzela leta 2012. Z vodstvom podjetja se je uspela dogovoriti, da je delo v tujini kombinirala z delom na sedežu podjetja v Sevnici. Tako je vsak mesec nekaj tednov preživela v Pragi ter se nato za nekaj časa vrnila v Slovenijo.

Zbranim bodočim vodilnim kadrom je položila na srce, naj pred odhodom temeljito pretresejo lastne cilje in pričakovanja, ki jih imajo od življenja in dela v tujini ter jih primerjajo s cilji in pričakovanji podjetja, ki jih je napotilo v drugo državo. Tini Jan se v tujini v primerjavi z domovino nikakor nista cedila med in mleko. Po njenih izkušnjah kruto dejstvo ostaja, da v tujini ne glede na vse ostajaš tujec. Uspeh namreč pride sčasoma in samo kot posledica trdega dela.
Ko se novo podjetje skuša uveljaviti na novem trgu, je ključno, da se njegovi vodilni prilagodijo lokalni kulturi in navadam. Znanje lokalnega jezika in predstavitveni materiali podjetja v lokalnem jeziku države, v kateri delujejo, so tako ključ, ki odpira marsikatera vrata. Prav tako se tujec v novem poslovnem okolju sodelavcem in bodočim poslovnim partnerjem najbolj usede v srce s poznavanjem dveh ali treh lokalnih tem, o katerih se lahko pogovarja, poleg zadev, ki se tičejo posla. Tina Jan zagovarja, da se danes posel še vedno dela z ljudmi ter da so prav pristni medčloveški odnosi s sodelavci in poslovnimi partnerji bistveni za dobro sodelovanje.
Pogovor smo zaključili z nasvetom, da posameznik pred odhodom na delo v tujo državo ne sme zanemariti svojega zasebnega življenja. Ob vseh težavah in stresu, ki se pojavlja ob prilagajanju novemu okolju, je ključna podpora domačih, saj življenje v tujini ni lahko.


Gordana Lacić (BusinessClass01)

Priljubljene objave