Aleš Mikeln (Vzajemna) – Karierna popotnica

Aleš Mikeln je prvi mož in tako predsednik uprave zdravstvene zavarovalnice Vzajemna in je mnogo več kot zavarovalničar. Svojo karierno pot je namreč gradil tudi na področju železarstva, papirništva, lesarstva in brusov. Kot vodja z izkušnjami iz zelo raznolikih področij dela meni, da je branža podjetja sicer pomembna, vendar pa so pri vodenju še zmeraj na prvem mestu ljudje.

V pogovoru je tako najprej poudaril pomen sodelavcev. Ti namreč niso kapital podjetja, temveč so podjetje. Vsak vodja je le tako dober, kot so dobri sodelavci okrog njega. Nikoli se ni mogoče spoznati na vsa področja, zato je zaupanje v zaposlene izrednega pomena. Po njegovih izkušnjah ljudje zaupanje izdajo izredno redko, saj je to največja odgovornost, ki jo lahko prejmejo s strani vodje.   

Nadaljnje smo se pogovarjali o zavarovalnici Vzajemna, ki je, kot že ime pove, vzajemna družba in na prvo mesto postavlja zadovoljstvo svojih zavarovancev.  Njegova vizija za Vzajemno je, da ta postane močan vzvod za spremembe v zdravstvu in zavarovalništvu. Pri tem jih v Vzajemni ni strah prihodnosti, saj imajo jasno postavljene cilje in načrte. Zavedajo pa se, da ni zmeraj mogoče vplivati na vse dejavnike razvoja podjetja.

Pogovor smo zaključili z mislijo Aleša Mikelna, da je delo pomembna vrednota. Udeleženci smo si za zaključek še posebej zapomnili vprašanje, na katerega se bomo trudili odgovarjati tekom svojih celotnih kariernih poti. To je vprašanje, ''Kaj lahko mi storimo za podjetja, da bodo z nami skozi čas postajala le še boljša?''.
Vanja Vrečič (BusinessClass02)

Priljubljene objave