Mateja Panjan in Gašper Hren (Danfoss) - 24Idea

Mateja Panjan in Gašper Hren sta nosilca projekta 24Idea, internega Danfossovega dogodka, ki vpeljuje start-up delovanje v organizacijsko kulturo.
Zaposleni v Danfossu lahko tako, če so uspešni na dogodku 24Idea, 20% rednega delovnega časa v roku 100 dni porabijo za razvoj svoje ideje, ki je kasneje lahko implementirana v redni delovni proces.
Poudarila sta pomen spodbujanja razvoja zaposlenih in inovativnosti v korporativnem okolju. V Danfossu tako ustvarjajo okolje, ki spodbuja angažiranost in samoiniciativnost zaposlenih, ki s tem izrazijo svoj potencial. Na ta način želijo opolnomočiti ljudi z vseh nivojev, saj se zavedajo, da so ključen del uspešnosti podjetja zadovoljni in uspešni zaposleni, ki aktivno soustvarjajo organizacijsko kulturo. Znotraj podjetja poteka tudi projekt vzajemnega mentorstva, saj je prenašanje in ohranjanje znanja v podjetju iz starejših na mlajše ključno. Po drugi strani pa imajo mladi veliko znanj in se tudi starejši lahko marsikaj naučijo od njih.


Veliko sta govorila tudi o pomenu igranja in igrifikaciji procesov, s čimer želijo narediti izzive v podjetju bolj zanimive, zaposleni pa lahko s svojimi delovnimi nalogami tudi trgujejo ali krožijo znotraj podjetja, pa tudi širše. V sklopu programa ''Future of work'' so tudi prenovili delovne prostore, pri čemer so zaposleni lahko tudi aktivno sodelovali, s čimer se krepi občutek pripadnosti podjetju.

Danfoss tako ustvarja kreativno delovno okolje z visoko stopnjo zadovoljstva, s čimer želijo privabiti talente, ki bodo pisali uspešno zgodbo podjetja tudi v prihodnosti.


Luka Kočevar (BusinessClass02)

Priljubljene objave