Peter Čas (Steklarna Hrastnik) - Pot do pametnega podjetja


G. Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, je delil svoje izkušnje delovanja v procesni industriji - tako v Gorenju, kot v Slovenski industriji Jekla in nenazadnje v malo drugačni industriji stekla v Steklarni Hrastnik.
Skozi vsa leta se trudi delati na istem principu vodenja in vrednot. Kot pravi sam, je njegova ekipa vseh 665 zaposlenih. Po njegovem mnenju je za uspešno sodelovanje v ekipi potrebna odkritost, transparentnost in  priznavanje napak. Prav iz slednjih pa se je potrebno učiti, kar izpostavlja tudi pri svojem delovanju in dajanju zgledov.Pogled g. Časa je usmerjen v prihodnost, novo rast v industriji, povečanje proizvodnje izdelkov in vpeljavo novih sistemov v tovarno.

Kot vzor za futuristično razmišljanje nam je predstavil gospoda Gerda Leonharda (evropskega futurističnega govornika in avtorja, ki je specializiran za razpravo med človeštvom in tehnologijo),  katerega je imel priložnost tudi sam spoznati ter se seznaniti z njegovim pogledom na probleme in rešitve vse večje integracija tehnologije v življenje in industrijo ter neizbežno digitalno revolucijo, ki se dogaja že danes. 

Sistem Pametne tovarne 4.0, visoka digitalizacija, avtomatizacija, elektrifikacija in integracija vseh proizvodnih procesov oz.  tehnologija prihodnosti sledijo smernicam Steklarne Hrastnik, ki narekujejo inovativnost, fleksibilnost in visoko kakovost  izdelkov. Njihove vrednote predstavljajo čistost - tako v medosebnem odnosu zaposlenih kot tudi v podjetnosti, strast do sodelovanja in inovativnosti ter srce, ki izraža zavzetost in spoštovanje.


Za uspešno podjetje in njegovo vodenje je po mnenju g. Časa pomembno, da se le-to konstantno prilagaja novim trendom, da se vzpostavljajo nove navade in vzorci uspešnosti, kar pa ni mogoče brez konstantnega izobraževanja zaposlenih tako doma kot tudi po svetu.


Tilen Varlec (BusinessClass02)

Priljubljene objave