Kako učinkovito komunicirati


Alan Gregorec iz podjetja e2grow nam 4. marca 2020 predstavil način, kako lahko razdelimo ljudi na štiri različne osebnostne tipe in kako prilagoditi komunikacijo glede na tip sogovornika

Ljudje smo zaradi različnih okoliščin v otroštvu in izkušenj v življenju razvili različne osebnosti, ki jih lahko razdelimo na štiri tipe: dominantni (rdeč), vplivni (rumen), stabilni (zelen) in analitičen (moder). Če prepoznamo tip osebnosti šefa, sodelavca ali poslovnega partnerja lahko komunikacijo usmerjamo in vodimo tja kamor si mi želimo.

Alan Gregorc o učinkoviti komunikaciji

Predavatelj Alan Gregorec je nevro-lingvistični coach, ki pomaga posameznikom spoznati sebe in svet okoli nas. Izobraževal se je za timskega coacha in SDI (Strength  deployment Inventory) trenerja. Zaposlenim pomaga z uvajanjem sprememb v podjetja, posameznikom pomaga do boljšega spoznavanja sebe, vodjem predstavlja načine komuniciranja z zaposlenimi za doseganje najboljših rezultatov in še mnogo drugih stvari. 

Vsi vemo, kako pomemben je prvi vtis, ne zavedamo pa se, da vpliva vsebina povedanega na le 7% celotnega mišljenja, ki si ga oseba ustvari o nas. Ostale informacije sporočamo sogovorniku preko nezavednega nivoja, torej tona glasu in govorice telesa. Če se naučimo način komunikacije prilagoditi posamezniku, glede na njegov značaj, nam lahko to prinese uspešno sklenjen posel, lažje razumevanje drugih, uspešno pogajanje ali pa boljše odnose z bližnjimi.

DISC teorija temelji na štirih osebnostih, ki jih v kvadratu razdeli po barvah na rdečo, rumeno, zeleno in modro. Osebe v rdečem kvadratu so direktne, aktivne, usmerjene k cilju, rade tvegajo, hitro sprejemajo odločitve, povejo kar si mislijo, so proaktivne, odločne in disciplinirane, ne poslušajo drugih, imajo rade kontrolo, med pogovorom prekinjajo drugega in ne marajo small talk. Osebe s takim značajem so velikokrat na vodilih mestih v podjetjih. Osebe v rumenem kvadratu so pozitivne, družabne, energične, impulzivne, tekmovalne, motivirajoče, kreativne, karizmatične prijateljske, entuziastične, prijateljske in se izogibajo konfliktom. V zelenem kvadratu so osebe, ki se ne marajo izpostavljati, so dobri mediatorji, pomirjujoči, sočutni, potrpežljivi, predani, zaupljivi, odlični poslušalci, prizemljeni, odgovarjajo le, če jih kaj vprašamo in radi pomagajo drugim. Osebe v modrem kvadratu  so analitične, učljive, taktične, kritične, pronicljive, zahtevne, osveščene, izogibajo se konfliktom, rade testirajo podatke, zbirajo informacije, vzdržujejo standard, zanje so pomembni predpisi in upoštevanje navodil. 

Vsak posameznika ima lastnosti iz vseh štirih kvadratov, vendar lahko pri vsakem opazimo, da prevladujejo lastnosti v določenem kvadratu. Na to vplivajo tudi okoliščine saj se doma obnašamo drugače, in so nam pomembne druge stvari, kot na delu. Na splošno lahko rečemo, da sta rdeč in rumen tip ekstrovertirani osebnosti, zelen in moder pa introvertirani. Posplošimo lahko tudi tako, da sta rdeč in moder tip osebnosti usmerjena k določenemu cilju, rumenemu in zelenemu tipu pa so pomembnejši odnosi z ljudmi.


Na predavanju smo se med seboj tudi na praktičen način preizkusili, kako bi prilagodili prodajo počitnic vsem štirim tipom osebnosti. Kupcu, ki ima rdeč tip osebnosti smo na kratek in enostaven način ponudili aktivne počitnice, ki si jih lahko načrtuje po svoje. Za kupca v rumenem kvadratu je bilo potrebno ustvariti prijetno, prijateljsko vzdušje kjer smo mu predstavili vso zabavo, ki jo bo tam lahko deležen. Za zelen tip osebe si je bilo potrebno vzeti več časa, mu pustiti čas za premislek, mu ponuditi več možnosti – vendar ne preveč. Ponudili smo mu družinske počitnice, kjer je poskrbljeno za vsako malenkost. Z modrim smo se dogovarjali preko e-maila, saj imajo te osebe rade napisane informacije, da si lahko same vzamejo čas za zbiranje dodatnih informacij in tehten premislek.

Vsaka tip osebnosti ima dobre in slabe lastnosti. Če se jih zavedamo, lahko pomanjkljivosti pri sebi zamenjamo s prednostmi. Zavedati se moramo tudi, da so za uspešen projekt v timu potrebni vsi tipi osebnosti, v prihodnosti pa nam lahko poznavanje tipov osebnosti pomaga v pomembnih situacijah, kjer želimo komunikacijo usmeriti sebi v prid.


Sandra Zaplotnik (BusinessClass04)Priljubljene objave