Logistika in tehnološki razvoj


Dr. Igor Jakomin iz podjetja Smart Cargo nam je na našem prvem predavanju 26. februarja 2020 predaval o vplivu modernih tehnoloških rešitev na logistiko, oskrbovalne verige in mobilnost.

Logistika je pogosto panoga o kateri razmišljamo zelo ozko, saj se pogosto preveč fokusiramo na sam produkt in premalo na pot, ki jo bo le-ta moral prepotovati od prvotne ideje do končnega kupca oz. porabnika. Skozi predavanje smo dobili zelo širok vpogled v različne aspekte industrije, se seznanili tako z njeno zgodovino kot tudi z izjemno zanimivo prihodnostjo.

Predavatelj dr. Igor Jakomin
Dr. Jakomin že več kot 20 let podrobno spremlja različne logistične procese tako doma kot tudi v tujini, zato nam je naprej predstavil osnove logistične industrije, njeno delitev, osnovne značilnosti ter njene dodane vrednosti. Poudaril je, da dejanska dodana vrednost v logistiki danes ni več zgolj optimalni prevoz blaga iz točke A do točke B, ampak dodana vrednost, ki jo lahko ustvarimo preko različnih postranskih storitev kot so etiketiranje, sortiranje, pakiranje, dodelava končnih izdelkov itd.

Dandanes so zahteve v logistiki visoke, saj se pričakuje, da so storitve opravljene hitro, zanesljivo, točno, varno, stroškovno učinkovito ter ekološko sprejemljivo. Vse našteto se v logistiki dosega z avtomatizacijo, digitalizacijo ter robotizacijo različnih procesov. Vse to je vpliv vedno večje globalizacije v svetovnem trendu (spremembe trgovskih poti na globalni ravni), vedno večji mobilnosti prebivalstva, pospešenem tehnološkem razvoju ter posledično vedno večji kompleksnosti oskrbovalne verige. Velik faktor je tudi vedno krajši življenjski cikel produktov, ki prihajajo na police trgovin in posledično potreba po hitrejši in učinkovitejši proizvodnji novih ter boljših produktov.


Prav tako smo pobližje spoznali oskrbovalno verigo ter njeno upravljanje. Sestavljajo jo nabavna logistika, intralogistika, distribucijska logistika, poprodajna logistika ter razbremenilna in okoljevarstvena logistika. Njena naloga je da koordinira vse akterje v verigi, od dobavitelja osnovnih materialov, preko proizvodnje, skladišč, grosistov, prodajalcev do končnega porabnika ter predstavlja nov pristop k reševanju logističnih problemov. Ob koncu smo se sprehodili še skozi izjemno število tehnoloških rešitev, ki jih logistika implementira v različne aspekte svojega delovanja ter ugotovili, da kljub temu, da logistika na prvi pogled izgleda kot ena izmed bolj rigidnih panog, je v njej mogoče najti ogromno napredka ter razvoja.

Maruša Repnik, BusinessClass04Priljubljene objave