STRATEGIJA PODJETJA


O strategijah in analizah podjetij nam je med 15. aprilom in 16. majem 2020 predavala mag. Petra Lapajne iz podjetja Sava Turizem.
V preteklih tednih smo zaradi posledic dogajanju doma in po svetu svoje izobraževanje nadaljevali z online predavanji mag. Petre Lapajne, ki nam je predavala o strategijah podjetja, še posebej pa smo si pogledali zgodovino in razvoj vsem znanega podjetja Lego. V tem sklopu predavanj smo imeli tudi prvo delo v skupinah, kjer smo se trudili po najboljših močeh pripraviti čim boljšo strategijo za podjetje Lego.


Petra Lapajne je magistrala iz poslovnih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je kar nekaj let tudi poučevala. Kariero je gradila v multinacionalki, v svetovalnem podjetju, sedaj pa že nekaj let deluje kot direktorica na področju komuniciranja in marketinga v turizmu.

V tem sklopu predavanj smo se posvetili sledečim tematikam:
  • Kaj so strategije podjetja,
  • Mesto strateškega managementa v podjetju,
  • Izdelava različnih analiz podjetja,
  • Priprava strategij na podlagi opravljenih analiz.
Strategija podjetja sta smer ter obseg aktivnosti v organizaciji na dolgi rok, s katerima se doseže konkurenčna prednost v spremenljivem okolju preko specifičnega načina uporabe internih virov in kompetenc, s ciljem doseganja pričakovanj deležnikov. Bistveno pri strategiji podjetja je, da gre za dolgoročne usmeritve, ki niso zgolj enkratne, temveč ponovljive v določenem daljšem obdobju. Hkrati mora strategija predstavljati neke vrste odgovor na dogajanje v zunanjem okolju ob upoštevanju internih zmožnosti podjetja. Spoznali smo strategije treh nivojev – korporativno, poslovno ter funkcionalno.

Strateški management mora upoštevati trenutno strateško pozicijo podjetja, torej kje podjetje je in kje zmore biti v prihodnosti, glede na vplive iz zunanjega okolja. Na tej podlagi se nato aplicirajo strateške odločitve, ki nam pomagajo priti do boljšega rezultata v prihodnosti. V okviru zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na podjetje smo se posvetili različnim analizam:
  • PESTEL analiza (makro okolje) – analiza političnih, ekonomskih, socioloških, tehnoloških, ekoloških ter legalnih (pravnih) dejavnikov,
  • Porterjeva analiza privlačnosti panoge – je analiza panoge/industrije, kjer preverimo konkurenčnost dejavnosti v kateri podjetje deluje,
  • Analiza trga (kupcev) – razdeljevanje (segmentacija) kupcev v skupine in iskanje njihovih skupnih lastnosti na podlagi določenih dejavnikov.

Na podlagi ugotovitev naštetih metod, smo izdelali tudi SWOT analizo za Lego podjetje ter pripravili predloge za njihovo nadaljnje delo. Pri tem smo izdelali strategije na:
  • Korporativnem nivoju – kaj je splošni namen podjetja ter na kakšen način bo podjetje doseglo določen obseg dejavnosti na ravni trga in produkta,
  • Poslovnem nivoju – kjer smo poskušali ugotoviti kako uspešno tekmovati na izbranem trgu z izbranim produktom, ki ju opredeljuje korporativna strategija,
  • Funkcionalnem nivoju – kako uspešno udejanjati poslovno in korporativno strategijo s primerno razporeditvijo vnaprej definiranih internih resursov podjetja.


Vse skupine so pripravile svoje analize in zanimivo je bilo videti, kako smo na podlagi enakih informacij o podjetju Lego predvideli različne strategije za njihovo delo v prihodnosti, kar nam da vedeti, da v podjetništvu zagotovo nikoli ne obstaja zgolj ena pot do uspeha.


Maruša Repnik, (BusinessClass04)Priljubljene objave