LOGISTIKA IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (2. del – Beer Game)


Dr. Igor Jakomin iz podjetja Smart Cargo nam je na našem drugem predavanju 17. junija 2020 predaval o medsebojnem vplivu udeležencev v oskrbovalni verigi.Tokratno predavanje je zajemalo vizualno in interaktivno simulacijo o medsebojnem vplivu logistike v oskrbovalni verigi imenovano tudi Beer Game.


Predavatelj dr. Igor Jakomin iz podjetja Smart Cargo je strokovnjak na področju različnih logističnih procesov na slovenskimi kot tudi na tujem trgu. Njegove izkušnje presegajo obdobje dveh desetletij.

Udeleženci smo se pod okriljem dr. Jakomina razdelili v 4 skupine, vsaka je zavzela svojo posebno vlogo v oskrbovalni verigi (malo prodaja, vele prodaja, distribucija, proizvajalec). Začela se je simulacija naše oskrbovalne verige. Skupine so pod svoj nadzor dobile svoja skladišča in oddajala naročila za potreben inventar.

Simulacija poteka z dvotedenskim zamikom v naročilu tako navzgor kot navzdol po celotni dobavni verigi. Naša simulacija je zavzemala le 2 toka informacij v verigi, materialni tok in informacijski tok. Zaloge in zaostanki se točkujejo, kar doprinese k tekmovalnosti med skupinami, vendar je cilj igre medsebojno sodelovanje in dobro predvidevanje trga v naprej, s čem se srečujejo logistiki v realnem življenju.

Srečali smo se z efektom volovskega biča (Bullwhip effect), pri katerem se nihanje v povpraševanju povečuje z vsako stopnjo v oskrbovalni verigi. Do pojava pride, ker prodajalci na nihanje v povpraševanju s strani končnih kupcev odgovorijo s še večjim nihanjem v naročilih pri svojih dobaviteljih. Efekt deluje po celotni oskrbovalni verigi vse do proizvajalcev, kjer se odrazi v velikih nihanjih v proizvodnih potrebah.

Kljub začetnemu lovljenju v naročilih in zalogah so naši končni stroški bili pozitivno nizki in lahko rečemo, da so naši simulirani končni kupci bili zadovoljni z našim vodenjem oskrbovalne verige.


Boštjan Lopert (BusinessClass04)

Priljubljene objave